Tag Archives: F-biljet

Belastingaangifte voor overledene regelen

Is er iemand in de familie of een kennis overleden en je wil voor de overledene aangifte inkomstenbelasting doen bij de belastingdienst. Met het formulier F-biljet regel je de zaken voor afhandeling inkomstenbelasting. Hier leggen we uit hoe je aangifte doet.

Mogelijk kan de overledene geld terug krijgen of moet nog betalen. Met een F-biljet aangifte doen over het jaar waar nog geen aangifte is gedaan. Je krijgt het biljet binnen 5 maanden na overlijden. Heb je geen F-biljet ontvangen? Vraag dan het F-formulier aan bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54. In de eerste maanden van het jaar kan het langer duren voor arriveren biljet. Meestal wordt het F-biljet na juni sneller opgestuurd.
Let op: Met een het F-biljet doe je alleen aangifte voor het jaar waarin het persoon is overleden. Wil je ook aangifte(s) doen voor eerdere jaren, dan kun je bij de belastingdienst P-Biljet(ten) aanvragen
- Je kunt geen digitaal aangifte doen via Digi-D account, ook niet van jouw partner.
- Je kunt geen papieren aangifte F-Biljet en P-Biljet voor jezelf of jouw fisale partner doen als je verwacht zelf te overlijden in komende periode.
- Je mag er nog wél voor kiezen om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn. Zo kunt u bepaalde inkomsten en aftrekposten –ook na de overlijdensdatum verdelen zoals u en de erfgenamen dat willen.

Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.

Heb je jouw uitvaart al geregeld? Bereken hier wat een uitvaart ongeveer gaat kosten.